crown1.png

מחוברים גם בכתר - פעילות בזמן קורונה

אנו מאמינים שבכל קושי זמני יש הזדמנות 

אנו מציעים ללקוחותינו ולמצטרפים להיפגש 'וירטואלית' לסיעור מוחות הכולל ייעוץ וליווי מקצועי

      

אנו מציעים בזמן זה לסייע בבניית תוכנית לניהול פיננסי נכון,תזמון ההכנסות וההוצאות במקביל לשימוש מושכל בהטבות העומדות לכם ממוסדות המדינה והגופים השונים. 

על מנת להמשיך לעמוד לשירותכם , התחברנו לכלים מתקדמים :

- שימוש בתוכנות לביצוע שיחות ועידה מקוונות בווידאו.

- עריכה וחתימה על מסמכים בצורה מאובטחת.

- ניהול התהליך עבורכם.

- ביצוע תשלום מרחוק.

הרגישו נח לפנות בכל עניין שאלה וצורך