הזדמנויות השקעה

דטרויט, ארה"ב.

16510 Vaughan Front Detroit MI

$25,000

$10,000

$1,200

26% 

מיקום:  

כתובת הנכס:  

עלות הנכס:

הוצאות נוספות:

שיפוץ הנכס 

מס רכישה 

תשואה מוערכת:

בעסקה זו אנו לוקחים חלק כמשקיעים פעילים

© All rights reserved to Yufiel 2020

Image Credits: www.flaticon.com, www.freepik.com