שירותים

שירות ליווי 

שירות ייעוץ

יוון

מדינות נוספות?

יתרונות:

נסיון מוכח בשטח בביצוע 

היכרות מעמיקה עם בעלי מקצוע ומומחים מקומיים

היכרות מעמיקה עם החוק המקומי היווני

השירות כולל:

בדיקת כדאיות עסקה קיימת שהלקוח מביא, או איתור עסקה חדשה לפי פרמטרים שמביא הלקוח

ליווי וייעוץ פיננסי לעסקה

ליווי וייעוץ משפטי לעסקה מול גופים מקומיים

ביצוע הליכים מסמכים משפטיים

שירות הליווי אינו כולל:

- עמלות תיווך ודמי שירות לאנשי מקצוע מקומיים שיידרשו על ידי הלקוח (מתווכים, עורכי דין וכו')

- תשלומים למוסדות מקומיים